Pengertian Waduk : Waduk menurut pengertian umum adalah tempat pada permukaan tanah yang dimaksudkan untuk menyimpan/ menampung air saat terjadi kelebihan air/musim penghujan, kemudian air yang melimpah tersebut dimanfaatkan untuk keperluan pertanian dan berbagai keperluan lainnya pada saat musim kemarau.

Tahun 2019

BULAN Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
Januari Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   -- nihil --

Tahun 2018

BULAN Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
Januari Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   Lihat  
Februari Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   Lihat  
Maret Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
April Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
Mei Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   Lihat  
Juni Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
Juli Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
Agustus Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   Lihat  
September Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
Oktober Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
November Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   Lihat  
Desember Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -

Tahun 2017

BULAN Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
Januari Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
Februari Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
Maret Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
April Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
Mei Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   Lihat  
Juni Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
Juli Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
Agustus Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
September Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
Oktober Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   Lihat  
November Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
Desember Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -

Tahun 2016

BULAN Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
Januari Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
Februari Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   Lihat  
Maret Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
April Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
Mei Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   Lihat  
Juni Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
Juli Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
Agustus Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
September Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
Oktober Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   Lihat  
November Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
Desember Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -

Tahun 2015

BULAN Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
Januari Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
Februari Lihat   Lihat   Lihat   - nihil - - nihil -
Maret Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
April Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
Mei Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
Juni Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   Lihat  
Juli Lihat   Lihat   - nihil - - nihil - - nihil -
Agustus Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
September Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   Lihat  
Oktober Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
November Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   Lihat  
Desember Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -

Tahun 2014

BULAN Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
Januari Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
Februari Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
Maret Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   Lihat  
April Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
Mei Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
Juni Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   Lihat  
Juli Lihat   Lihat   Lihat   - nihil - - nihil -
Agustus Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
September Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
Oktober Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
November Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
Desember Lihat   Lihat   Lihat   - nihil - - nihil -

Tahun 2013

BULAN Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
Januari Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
Februari Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
Maret Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
April Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   Lihat  
Mei Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
Juni Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
Juli Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   Lihat  
Agustus Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
September Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   Lihat  
Oktober Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
November Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   - nihil -
Desember Lihat   Lihat   Lihat   Lihat   Lihat  

Untuk data tahun sebelumnya dapat menghubungi Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah pada jam kerja